مارک زاکر برگ : چرا حلقه ها ارزشمند هستند

تاریخ : ۳۱ اردیبهشت ۹۹

مارک زاکر برگ حلقه رو بهتون یاد میده و میگه به چه دلیل ارزشمند هستند